แผนที่รับซื้อเสื้อผ้ามือสอง

แผนที่รับซื้อเสื้อผ้ามือสอง

กรุณาตรวจสอบสถานที่ ที่สามารถไปรับได้
เส้นสีเขียว หมายถึง บริเวณที่สามารถไปรับได้ (อาจไปได้ไกลกว่าที่ระบุไว้
ถ้าไม่แน่ใจให้สอบถามมาอีกทีครับ)
สัญลักษ์สีแดง หมายถึง ซอยที่ไม่เข้าไปรับ อาจจะแคบเกินไปหรือซอยตัน ให้นัดเจอข้างนอก

 แผนที่โดย
แผนที่